Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

کشتی گیر سرشناس کورد و قهرمان سابق ایران اعدام شد

2017,05,26

See also

حجت الله تدرو چندین دوره قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف و نفر اول نیروهای مسلح و حتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان شده بود حتی در اوج موفق شد بزرگان ۷۴ کیلوی کشور مانند هادی حبیبی ، رضا رمضان زاده و صادق گودرزی را شکست دهد.

سازمان حقوق بشر کوردستان- روزهلات (مروفایتی): حجت الله تدرو که چندین دوره قهرمان مسابقات قهرمانی ایران در رده های سنی مختلف و نفر اول نیروهای مسلح و حتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان شده بود و در اوج موفق شد بزرگان ۷۴ کیلوی کشور مانند هادی حبیبی، رضا رمضان زاده و صادق گودرزی را شکست دهد،

امروز بر اساس حکم قضایی جمهوی اسلامی در زندن دیزل آباد و بر اساس حکمی نامشخص و مبهم اعدام شد. بنا به گزارش رسانه های داخلی ایران، وی به جرم بزهکاری در زندان حبس بوده است و اعدام شده است.

این کشتی گیر کرمانشاهی که دهسال پیش، از شاخص‌ترین ۷۴ کیلویی‌های کشتی ایران و یکی از بخت های نزدیک به دوبنده تیم ملی بود، متاسفانه استعدادش به هرز رفت و بخاطر جرمی که مرتکب شد جان خود را از دست داد.

حجت الله تدرو چندین دوره قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف و نفر اول نیروهای مسلح و حتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان شده بود حتی در اوج موفق شد بزرگان ۷۴ کیلوی کشور مانند هادی حبیبی ، رضا رمضان زاده و صادق گودرزی را شکست دهد.

Publisher: hd

Source: http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24861/

Find more articles in the Archive