Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

روحانی سه زن را معاون و دستیار خود کرد

2017,08,09

See also

آقای روحانی امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد در حکم‌هایی جداگانه معصومه ابتکار را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور و شهیندخت مولاوردی را به سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.

آقای روحانی امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد در حکم‌هایی جداگانه معصومه ابتکار را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور و شهیندخت مولاوردی را به سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.

خانم ابتکار که در دولت قبل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، در دولت دوازدهم جانشین شهین‌دخت مولاوردی می‌شود که معاونت زنان را بر عهده داشت. لعیا جنیدی که برای نخستین بار در دولت حضور خواهد داشت، جانشین مجید انصاری، معاون سابق حقوقی رئیس جمهور می‌شود.

خانم جنیدی که به عنوان دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است پیشتر مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم بود. خانم مولاوردی در دولت دوازدهم جانشین الهام امین‌زاده می‌شود که حدود یک سال دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بود.

Publisher: hd

Source: http://www.bbc.com/persian/iran-40873698

Find more articles in the Archive