Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

بدون نام، بدون نان، به یقین این چند روستا تنها روستاهای محروم سیستان و بلوچستان نیستند + تصویر

2017,03,07

See also

در شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان روستاهایی هستند که روزگاری مردانشان پیش از طلوع آفتاب به دریا میرفتند و ساعتی بعد صید روز خود را در بازار ماهی‌فروشان عرضه می‌کردندد.

در شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان روستاهایی هستند که روزگاری مردانشان پیش از طلوع آفتاب به دریا میرفتند و ساعتی بعد صید روز خود را در بازار ماهی‌فروشان عرضه می‌کردند.

هامون خشک شد و برکت رخت بربست. سال‌های سال مسئولان مختلف آمده و رفته‌اند و شعار حمایت از سیستان و بلوچستان داده‌اند ولی هنوز مردمی در روستاهای حاشیه‌ی هامون زندگی می‌کنند که حتی شناسنامه‌ای برای باز کردن حساب بانکی و دریافت یارانه ندارند.

این عکس‌ها حاصل بازدید دو سه روزه‌ی خبرنگاران از روستاهای گله‌بچه، تپه‌کنیز، ملاعلی و دیوانه (با نام مستعار "آزادی") است و به یقین این چند روستا تنها روستاهای محروم سیستان و بلوچستان نیستند.

جهت مشاهده تصاویر از فقر و محرومیت این روستائیان، به سایت ایسنا رحوع نمائید.

Publisher: hd

Source: http://www.isna.ir/photo/95121610248/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86#6

Find more articles in the Archive