Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

رئیس سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان خبر داد: جمعیت سیستان و بلوچستان به ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر رسید (حتمأ در این آمار ناقص دولتی، هزاران بلوچ فاقد شناسنامه و مدارک هویت ایرانی بخشی از "جمعیت بلوچستان" احتساب نمی شوند و وجود خارجی ندارند!)

2017,04,08

See also

زاهدان - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان وبلوچستان گفت: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ جمعیت استان به ۲میلیون و ۷۷۵ هزارو ۱۴ نفر شامل ۷۰۴ هزار و ۸۸۸ خانوار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه سیستان و بلوچستان، غلامرضا مالکی اظهار داشت: یک میلیون و ۴۰۱ هزار و ۹۳۱ نفر از این تعداد مرد و یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۳ نفر زن هستند.

وی ادامه داد: بر اساس این سرشماری از سال ۹۰ تا ۹۵ نرخ رشد جمعیتی در سیستان و بلوچستان ۱.۸۳ درصد بوده است.

وی افزود: یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۶۴۲ نفر از مجموع آمار سرشماری سال ۹۵ استان شامل ۶۸۵ هزارو ۱۶۳ نفر مرد و ۶۶۰ هزار و ۴۷۹ نفر زن در نقاط شهری سیستان و بلوچستان سکونت دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: همچنین یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۳۲ نفر شامل ۷۱۵ هزار و ۶۱۸ نفر مرد و ۷۱۱ هزار و ۷۱۴ نفر زن ساکن نقاط روستایی استان هستند.

وی گفت: بر اساس این سرشماری ۲ هزار و ۴۰ نفر (بیشتر عشایر کوچنده) شامل ۸۵۴ خانوار در استان غیرساکن اند که هزار و ۱۵۰ نفر آنان مرد و ۸۹۰ نفر نیز زن هستند.

وی بیان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت شهرستان ایرانشهر ۲۵۴ هزار و ۳۱۴ نفر شامل ۱۲۷ هزار و ۶۹۲ نفر مرد و ۱۲۶ هزار و ۶۲۲ نفر زن، جمعیت چابهار ۲۸۳ هزار و ۲۰۴ نفر شامل ۱۴۴ هزار و ۴۸۲ نفر مرد و ۱۳۸ هزار و ۷۲۲ نفر زن و جمعیت خاش ۱۷۳ هزار و ۸۲۱ نفر شامل ۸۷ هزار و ۲۳۰ نفر مرد و ۸۶ هزار و ۵۹۱ نفر زن است.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵سیستان و بلوچستان آخرین جمعیت دلگان را ۶۷ هزار و ۸۵۷ نفر شامل ۳۳ هزار و ۵۷۵ نفر مرد و ۳۴ هزار و ۲۸۲ نفر زن، جمعیت زابل ۱۶۵ هزار و ۶۶۶ نفر شامل ۸۲ هزار و ۹۹۶ نفر مرد و ۸۲ هزار و ۶۷۰ نفر زن، جمعیت زاهدان ۶۷۲ هزار و ۵۸۹ نفر شامل ۳۴۲ هزار و ۵۲۴ نفر مرد و ۳۳۰ هزار و ۶۵ نفر زن و جمعیت زهک ۷۴ هزار و ۸۹۶ نفر شامل ۳۷ هزار و ۷۶۳ نفر مرد و ۳۷ هزار و ۱۳۳ نفر زن عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین جمعیت سراوان ۱۹۱ هزار و ۶۶۱ نفر شامل ۹۶ هزار و ۵۸۹ نفر مرد و ۹۵ هزار و ۷۲ نفر زن، جمعیت سرباز ۱۸۶ هزار و ۱۶۵ نفر شامل ۹۲ هزار و ۸۹۴ نفر مرد و ۹۳ هزار و ۲۷۱ نفر زن، جمعیت سیب و سوران ۸۵ هزار و ۹۵ نفر شامل ۴۲ هزار و ۱۹۶ نفر مرد و ۴۲ هزار و ۸۹۹ نفر زن و جمعیت فنوج ۴۹ هزار و ۱۶۱ نفر شامل ۲۴ هزار و ۵۴۳ نفر مرد و ۲۴ هزار و ۶۱۸ نفر زن است.

وی اضافه کرد: جمعیت قصرقند ۶۱ هزار و ۷۶ نفر شامل ۳۰ هزار و ۳۲۵ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۷۵۱ نفر زن، جمعیت کنارک ۹۸ هزار و ۲۱۲ نفر شامل ۵۲ هزار و ۷۶۸ نفر مرد و ۴۵ هزار و ۴۴۴ نفر زن، جمعیت مهرستان ۷۰ هزار و ۵۷۹ نفر شامل ۳۵ هزار و ۳۱ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۵۴۸ نفر زن و جمعیت میرجاوه ۴۵ هزار و ۳۵۷ نفر شامل ۲۲ هزار و ۹۷۸ نفر مرد و ۲۲ هزار و ۳۷۹ نفر زن است.

مالکی همچنین آخرین جمعیت نیکشهر را ۱۴۱ هزار و ۸۹۴ نفر شامل ۷۰ هزار و ۹۷۷ نفر مرد و ۷۰ هزار و ۹۱۷ نفر زن، جمعیت نیمروز ۴۸ هزار و ۴۷۱ نفر شامل ۲۴ هزار و ۵۴۲ نفر مرد و ۲۳ هزار و ۹۲۹ نفر زن، جمعیت هامون ۴۱ هزار و ۱۷ نفر شامل ۲۰ هزار و ۴۶۷ نفر مرد و ۲۰ هزار و ۵۵۰ نفر زن و جمعیت هیرمند را ۶۳ هزار و ۹۷۹ نفر شامل ۳۲ هزار و ۳۵۹ نفر مرد و ۳۱ هزار و ۶۲۰ نفر زن ذکر کرد.

وی گفت: بر اساس این سرشماری شهرستان های زاهدان، چابهار و ایرانشهر به ترتیب بیشترین جمعیت سیستان و بلوچستان را دارند. وی افزود: در مجموع جمعیت سیستان و بلوچستان در سال ۹۰، ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۲۷ نفر شامل ۵۸۸ هزار و ۴۴۷ خانوار بوده که بر اساس سرشماری سال ۹۵ این جمعیت به ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر معادل ۷۰۴ هزار و ۸۸۸ خانوار رسیده است.

گفتنی است: سیستان و بلوچستان با ۱۹ شهرستان و ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر گستره، پهناورترین استان کشور محسوب می شود که فاصله شمالی ترین شهر آن «هیرمند» تا جنوب ترین شهر این استان «چابهار» حدود هزار کیلومتر است.

Publisher: hd

Source: http://www.mehrnews.com/news/3947577

Find more articles in the Archive