Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

انتقاد امام جمعه پشامگ از عدم پرداخت حقوق و عدم شفاف سازی در مورد معلمان “خرید خدمات آموزشی” سرباز

2017,07,02

See also

مولوی فضل الرحمن، امام جمعه پشامگ خواهان شفاف سازی و پرداخت حقوق معلمان “خرید خدمات آموزشی” شهرستان سرباز شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ با اشاره به عدم شفاف سازی در “استخدام و حقوق” معلمان خرید خدمت آموزشی گفت:” حق بندگان بدون جبران تنها با توبه معاف نمی شوند.

وی با پرداختن به موضوع معلمان خرید خدمات(بسته حمایتی) که بدلیل کمبود نیرو آموزش و پرورش زیر نظر موسسه غیر دولتی استخدام شده و جمعی باغ بر ۲۵۰۰ نفر می باشند که هیچگونه امنیت شغلی وحقوق چندانی هم ندارند افزود:” یک خانم معلم خرید خدمات که کرایه راه نداشته جلوی مردم به گریه افتاده است”.

مولوی کوهی مدیر مدرسه انوارالحرمین پشامگ گفت:” خواسته ما از مسئولین ذی ربط این است:

۱. حقوق این عزیزان شفاف سازی شود, که گاهی ۲۰۰ و گاهی ۴۰۰ و گاهی ۵۰۰ هزار تومان با گذشت ۸یا ۹ ماه پرداخت می شود. ۲. آموزش و پرورش این طرح را زیر نظر خویش بگیرد. ۳. امنیت شغلی داده شوند, حق التدریس داشته باشند و درآموزش و پرورش استخدام گردند.

لازم بذکر است سه سال پیش به علت کمبود نیرو در آموزش پرورش طرحی به نام “خرید خدمت آموزشی ( بسته حمایتی) در شهرستان سرباز به اجرا در آمد و نزدیک به ۲۵۰۰ معلم در مدارس دور افتاده روستا های سرباز با حقوق ناچیز ۴۰۰تا ۵۰۰ در ماه مشغول تدریس شدند حقوق اما با تاخیر ۸ تا ۹ ماه به معلمان گرداخت می شد که باعت رنج مضائف آنها کشته است.

Publisher: hd

Source: http://www.balochcampaign.info/?p=11632

Find more articles in the Archive