Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

روز جمعه ۲۳ تیر ماه زندانی یوسف ریگی ۲۸ ساله که ۵ سال در بند ۱ زندان زابل زندانی است از این بند خارج و جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. او به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر شده است

2017,07,14

See also

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح دیروز یک زندانی از زندان زابل جهت اجرای حکم جنایتکارانه اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. روز جمعه ۲۳ تیر ماه زندانی یوسف ریگی ۲۸ ساله که ۵ سال در بند ۱ زندان زابل زندانی است از این بند خارج و جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. او به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر شده است در طی دو هفته اخیر رژیم ضدبشری ولی فقیه آخوند علی خامنه ای ده ها زندانی را درزندانهای مختلف ایران دار زده است و موج جدید اعدام ها همچنان به طور لاینقطع در زندانهای ایران ادامه دارد. هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است اکثر این زندانیان بصورت مخفیانه اعدام می شوند و از اعلام خبر اعدام ها خودداری میشود سکوت و عدم اقدام به موقع جامعه بین المللی منجر به کشتار بیشتر جوانان ایرانی توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای می شود . فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، استمرار اعدام های جنایتکارانه و ضدبشری در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ، کمیسرعالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام های ضدبشری که بطور مستمر و سیستماتیک در ایران به اجرا در آورده می شود خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۴ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ ژولای ۲۰۱۷ گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد: كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد سازمان عفو بين الملل

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح دیروز یک زندانی از زندان زابل جهت اجرای حکم جنایتکارانه اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

روز جمعه ۲۳ تیر ماه زندانی یوسف ریگی ۲۸ ساله که ۵ سال در بند ۱ زندان زابل زندانی است از این بند خارج و جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

او به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر شده است در طی دو هفته اخیر رژیم ضدبشری ولی فقیه آخوند علی خامنه ای ده ها زندانی را درزندانهای مختلف ایران دار زده است و موج جدید اعدام ها همچنان به طور لاینقطع در زندانهای ایران ادامه دارد.

هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است اکثر این زندانیان بصورت مخفیانه اعدام می شوند و از اعلام خبر اعدام ها خودداری میشود سکوت و عدم اقدام به موقع جامعه بین المللی منجر به کشتار بیشتر جوانان ایرانی توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای می شود .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، استمرار اعدام های جنایتکارانه و ضدبشری در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ، کمیسرعالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام های ضدبشری که بطور مستمر و سیستماتیک در ایران به اجرا در آورده می شود خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۴ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ ژولای ۲۰۱۷

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بين الملل

Publisher: hd

Source: http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2284:1396-04-23-20-23-35&catid=5:2010-07-21-10-19-53

Find more articles in the Archive