Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی زاهدان

2017,07,15

See also

یک زندانی روز پنچ شنبه ۲۲ تیر و سه زندانی دیگر صبح امروز شنبه ۲۴ تیر ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

چهار زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک زندانی روز پنچ شنبه ۲۲ تیر و سه زندانی دیگر صبح امروز شنبه ۲۴ تیر ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

یک زندانی بنام شریف ریگی که ۱۸ تیر ماه برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان منتقل شده بود ۲۲ تیر ماه به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد و سه زندانی دیگر بنام های شیخ محمد بلوچزهی ۵۰ ساله، کبیر دهقانزهی ۲۱ ساله و دادمحمد دهقانزهی، تحت جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

آقای بلوچزهی ۱۳ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت شده و در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شد و داد محمد و کبیر دهقانزهی هر دو از بلوچ های پاکستان هستند که ۸ سال پیش بازداشت شده بودند.

این سه زندانی روز پنچ شنبه ۲۲ تیر برای اجرای حکم اعدام از بند زندان مرکزی زاهدان به قرنطینه منتقل شده بودند.

گزارش شده که: “کبیر دهقانزهی هنگام بازداشت ۱۳ ساله بوده که بعنوان شاگرد راننده خودرو به ایران سفر کرده است”.

Publisher: hd

Source: http://www.balochcampaign.info/?p=11750

Find more articles in the Archive