Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

اعتراض بومی ها به “اعمال تبعیض در استخدام ناظرین بخش کشاورزی” بلوچستان

2017,07,27

See also

جمعی از فارغ التحصیلان بومی بلوچ بخش کشاورزی جنوب استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده اند که از استخدامی سال ۹۶ “ناظرین بخش کشاورزی” که سهمیه استان سیستان و بلوچستان ۱۵۷ نفر است با پنهانکاری بخشی از مصوبه اصلی که به بومیان حق استخدام می دهد ، کنارگذاشته شده اند.

جمعی از فارغ التحصیلان بومی بلوچ بخش کشاورزی جنوب استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده اند که از استخدامی سال ۹۶ “ناظرین بخش کشاورزی” که سهمیه استان سیستان و بلوچستان ۱۵۷ نفر است با پنهانکاری بخشی از مصوبه اصلی که به بومیان حق استخدام می دهد ، کنارگذاشته شده اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۰ قانون استخدام ناظرین کشاورزی پس از تصویب مجلس و ضمن ابلاغ به رئیس جمهور در روزنامه رسمی کشورمنتشر شده و در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و استخدامها در این بخش آغاز شدند. از آن زمان و پیش از آن بخشی از نیروهای بومی با هدف جذب در رشته مورد نظر در شهرستان خود به این رشته پیوسته و تحصیلات خود را تکمیل کردند و در تمام این مدت به علت نبود نیرو استخدامی در بخش “ناظرین کشاورزی” در جنوب استان متوقف بوده است تا سال ۹۶ که قرار بر استخدامی در این بخش از سوی جهاد کشاورزی استان اجرایی شد و سهمیه استان ۱۵۷ نفر عنوان شد.

یک منبع بومی آگاه که با وجود دارا بودن شرایط استخدام نشده گفت: دستور العمل قانون استخدام ناظرین بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸ ماده دارد که ماده ۱۸ و ۲۶ آن به صراحت به استخدام بومیان تاکید دارد اما اداره کل جهادکشاورزی شهرستان در دفترچه های استخدامی با حذف این دو بند صرفا بر استخدام ناظرینی تاکید کرده که پیش از سال ۹۰ دارای ۱۲ ماه سابقه نظارت باشند” وی با اشاره به تبعیض در این بخش افزود: “با حذف دو بندی که نشان میدهند بومیان دارای سهمیه هستند نیروهای بومی نتوانسته اند ثبت نام کنند و در کل استان سیستان و بلوچستان از مجموع ۱۵۷ نفر صرفا ۱۰ بلوچ در لیست استخدام قرار گرفتند”

این منبع همچنین گفت: “حتی اطلاعیه ثبت نام را هم برای واجدین شرایط در تاریخ ۱۹ تیر ارسال کردند و مهلت نهایی ثبت نام ساعت ۲ تاریخ ۲۰ تیر حضورا در زاهدان بوده است که به هیچ عنوان امکان حضور وجود نداشته است” وی ادامه داد: ” پدر من چند سال هزینه کرده و خرج دانشگاه مرا داده و من با هزار آرزو که بتوانم در محل زندگی خودم خدمتی برای مردم بکنم درس خوانده ام اما با اعمال این تبعیض آشکار همه آرزوهای ما را بر باد داده اند و ما هم به دیدن فرماندار رفتیم و گفتیم که اگر این استخدامها صورت بگیرد و به ما توجه نشود ما در مقابل جهاد کشاورزی دست به خودسوزی می زنیم چون هیچ امیدی برای ما باقی نگذاشته اند” این فارغ التحصیلان بومی معترض به این استخدامی ها همچنین در نامه ای به استاندار سیستان و بلوچستان خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.

آنها در بخشی از نامه خود نوشته اند: “این مساله را ما مطرح نمودیم اما مسئولان جهاد کشاورزی استان گفتند : “قانون مجلس است و دست ما بسته است” یعنی “مجلس تصویب کرده که غیر بومی ها را جذب کنید” این جواب دردناک از همه بدتر نا امید کننده است چطور می شود این جواب را به راحتی قبول کرد و ایا واقعا مجلس همچنین چیزی را تصویب کرده است؟! باز هم پیگیر ما جرا شدیم و برای ما روشن شد که نه تنها مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده بلکه مجلس در حمایت از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی که یکی از پایه های اصلی اقتصاد هر کشوری است اقدام به تاکید بسیار جدی در بومی بودن در دو ماده ۱۸ و ۲۶ قانون استخدام فارغ التحصیلان کشاورزی نموده است”

تصویر نامه را ذیلا مشاهده کنید:

Publisher: hd

Source: http://www.balochcampaign.info/?p=11870

Find more articles in the Archive