Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

غیرواقعی بودن توزیع دفترچه های تخفیف خدمات دندانپزشکی در زاهدان

2017,08,12

See also

توزیع دفترچه های تخفیف خدمات دندانپزشکی بین مردم زاهدان جعلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان وبلوچستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به تماسهای مکرر مردمی در این خصوص گفت: این دفترچه ها ربطی به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ندارد و این دانشگاه هیچ تعهدی برای آن ندارد.

خواجه افزود: خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه ی دولتی مصوب برای مرکز دولتی زیر مجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی و تعرفه های مصوب وزارت خانه برای بخشهای خصوصی صورت می گیرد.

Publisher: hd

Source: http://zahedan.iribnews.ir/fa/news

Find more articles in the Archive