Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

پس از هفتاد سال فعالیت در عرصه سوزن‌ دوزی، شهناز خلیلی ایرندگانی بانوی سوزن‌دوز بلوچ در گذشت

2017,09,20

See also

شهناز ایرندگانی، سوزن دوز باسابقه و به نامی است که از سال 58 تا سال 77 زیر نظر سازمان صنایع‌دستی به عنوان استاد کار فعالیت می‌کرد.

زاهدان به نقل ازروابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، شهناز ایرندگانی سوزن دوز مشهور سیستان وبلوچستانی دار فانی را وداع گفت.

وی از بازماندگان عصر طلایی سوزندوزان دهه چهل و پنجاه بود، شهناز ایرندگانی و سایر زنان هنرمند پیشکسوت در عرصه ی سوزن دوری تنها هنرمندان و صنعت گرانی بودند که از دهه‌های طلایی سوزن دوزی بلوچ حرف هایی برای گفتن داشتند و با مرارت های بسیار برای حفظ هنر اصیل کوشش ها و جان فشانی ها کردند‌.

شهناز ایرندگانی، سوزن دوز باسابقه و به نامی است که از سال 58 تا سال 77 زیر نظر سازمان صنایع‌دستی به عنوان استاد کار فعالیت می‌کرد.

فقدان این بانوی بزرگ هنر صنایع دستی ایران را به جامعه صنعتگران سوزندوز و خانواده ارجمندشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال صبر و بردباری برای خانواده معززشان خواستاریم.

Publisher: hd

Source: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960629001267

Find more articles in the Archive