Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

سوء قصد به جان يکي از اساتيد دارالعلوم زاهدان

2009,02,11

این مولوی اهل سنت که توسط فرد مشکوکی مورد حمله قرار گرفت، پس از وارد آمدن ضربات چاقو از سوی فرد ضارب، از ناحیه سر و صورت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین : مولوی امان الله گمشادزهی یکی اساتید دارالعلوم زاهدان ساعت 10 شب دوشنبه21\11\87 در مسیر برگشت به منزل خویش مورد سوء قصد قرار گرفت. این مولوی اهل سنت که توسط فرد مشکوکی مورد حمله قرار گرفت، پس از وارد آمدن ضربات چاقو از سوی فرد ضارب، از ناحیه سر و صورت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شد.
کسانی که دست به چنین اقدامات بزدلانه ای می زنند،کسانی اند که منافع خود را در ناامنی می بینند، چون اخیراً استان فضای امنی داشته است و منافعشان در خطر افتاده است، و به این طریق سعی دارند تا جو سوء تفاهم ایجاد کنند که امید است با پیگیری مسئولین امنیتی استان، اینگونه افراد، دستگیر شده و به مجازات برسند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگوار و نگران کننده ای نباشیم.

Source: http://taftan32.blogspot.com/2009/02/blog-post_9515.html

Find more articles in the Archive