Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

زندانیان سیاسی کرد در بند 6 زندان گوهردشت اعلام اعتصاب غذا نمودند

2009,02,14

گزارشات تایید نشده حاکی از آن است که زندانیان سیاسی کرد در سایر بندها و زندانها قصد دارند که در این 2 روز اقدام به اعتصاب غذای گسترده نمایند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج ،زندانیان سیاسی کرد در این بند در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای زندان و سایر موارد قصد دارند که در روزها 27 و 28 بهمن مان اقدام به اعتصاب غذا نمایند.

زندانیان سیاسی کرد در بند 6 زندان گوهردشت کرج در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای حاکم بر این بند و سایر موارد اعتصاب غذای خود را از روز یکشنبه 27 بهمن ماه آغاز خواهند کرد و تا پایان روز دوشنبه 28 بهمن ماه آن را ادامه خواهند داد.

گزارشات تایید نشده حاکی از آن است که زندانیان سیاسی کرد در سایر بندها و زندانها قصد دارند که در این 2 روز اقدام به اعتصاب غذای گسترده نمایند.

لازم به یادآوری است در طی چند هفته اخیر فشارها و اذیت وآزارها زندانیان در بند 6 و سایر بندها این زندان شدت گرفته است و در حدود 2 هفته پیش در اعتراض به خارج کردن صبح زود زندانیان از سلولهای خود و بردن آنها به محوطه زندان و چندین ساعت در معرض سرمای زیاد و برف و باران قرار دادن آنها. زندانیان این بند دست به اعتراضات گسترده نمودند که منجر به انتقال 6 نفر از آنها به سلولها انفرادی بند 1 که پاسداربندها به آن سگ دونی اطلاق می کنند گردید . این سلولهای محل شکنجه وحشیانه زندانیان می باشد.

 

 

Source: http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=57637

Find more articles in the Archive