Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

دو جوان چابهاري از درب منزلشان توسط مامورين اطلاعات ربوده شدند

2009,02,20

ديده بان حقوق بشر بلوچستان: دو جوان چابهاري از درب منزلشان توسط مامورين اطلاعات ربوده شدند

بنابه گزارش فعالین "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" در بلوچستان دو جوان بلوچ چابهاري با اسامي ه 1- محمد بهرام زهی(آرامش), سن 37 سال , شغل دارای بنگاه املاک ,نام پدر محمد حسن ه2- ملک محمد آرامش , سن 20 سال , نام پدرسعید , شغل آزاد حدود ( اوايل دي ماه امسال) بعد از يک سفر کوتاه که به پاکستان داشته اند توسط مامورين اداره اطلاعات در کنار منزلشان دستگير و بوسیله هلی کوپتر نظامی به شهر زاهدان و بعد به اطلاعات زاهدان انتقال داده ميشوند خانواده هاي دستگيرشدگان بعد از پيگيرهاي زياد موفق به يافتن دستگيرشدگان و در طول اين مدت يکبارموفق به ملاقات با آنها ميشوند مامورين اطلاعات هنگام مراجعه به خانواده هاي دستگيرشدگان ميگويند که فرزندان آنها دارای "خانه تیمی" بوده اند و نزدشان سلاح ,مهمات و مواد منفجره که قصد انفجارمساجد اهل تشیع وحسینیه های شهرهای چابهار و ایرانشهر را داشته اند یافت شده است گفتني است خانواده هاي مذکور تحت کنترول و فشار هاي شديد قرار دارند و در مراجعات بعدی به آنها اجازه ملاقات داده نشده و به آنان گفته شده که دیگر برای ملاقات مراجعه نکنند که بی فایده خواهد بود.

Source: http://www.radiobalochi.org/

Find more articles in the Archive