Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

بامداد فردا 16 نفر در زندان اوین اعدام می شوند

2009,02,22

فعالان حقوق بشر در ایران

فردا، اعدام دسته جمعی در زندان اوین

بنا بر گزارشات دریافتی فردا یکشنبه مورخه 4 اسفندماه، 16 متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد.

هانی خواندار(هانی کرده)، حميد محمدي وعزيز محسني منجمله این افراد هستند که تا کنون هویت آنان محرز گردیده است. این افراد ساعتی پیش از زندان رجایی شهر به تهران منتقل شده اند.

متهمان که فردا به پای چوبه دار خواهند رفت شاکی آنان مدعی العموم هست و اکثراً متهم به محاربه و مفسد فی العرض هستند.

اعدامهای روز یکشنبه زندان اوین به اعدام دولتی رسمیت یافته است.

همچنین تنی از اعدامیان فردا، افرادی هستند که در دوره اول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند.

این افراد در زمان بازداشت و تحقیق مورد شکنجه قرار گرفتند.

Source: http://www.iranpressnews.com

Find more articles in the Archive