Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

اعدام شش نفر در زاهدان، اصفهان و ارومیه

2009,03,11

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی شش تن دیگر را در شهرهای زاهدان، اصفهان و ارومیه اعدام کرد.

روز دوشنبه دستگاه قضايی رژیم چهار بلوچ سنی را به اتهام محاربه در زندان زاهدان بدار آویخت.

یكی زندانی دیگر نیز بنام مصطفی. م 34 ساله كه از اهالی روستاهای اصفهان بود، اعدام شد.

فعالان حقوق بشر نیز از حلق آویز یک زندانی دیگر بنام حامد محمد زاده در زندان ارومیه خبر دادند.

این زندانی که اهل میاندوآب بود سحرگاه سه شنبه در زندان مرکزی ارومیه بعد از چندین سال حبس اعدام شد.

همچنین بنابه خبر دیگری دستگاه قضائی رژیم حكم اعدام یک زندانی 33 ساله را در استان فارس صادر كرده است. این زندانی نیما نام دارد.

تنها طی 10 روز بیش از 20 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند و حکم اعدام نزدیک به 35 تن دیگر نیز صادر شده است.

Source: http://www.iranpressnews.com

Find more articles in the Archive