Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

ضرب و شتم دختر جوان در پی اجرای طرح امنيت اخلاقی در زاهدان

2009,03,12

۱۳۸۷/۱۲/۲۲

عصر روز سه شنبه 20 اسفند در پی مقاومت دخترک جوان زاهداني در خصوص سوار شدن بر خودرو ماموران گشت ارشاد, یکی از اين ماموران که از مقاومت دخترک بی گناه به ستوه آمده بود با مورد حمله قرار دادن وی به زور او را سوار بر خودرو کرد .
گفتنی است این نوع برخورد موجب بروز اعتراضاتي از شاهدان ماجرا بود که با عکس العمل شدید ماموران این اعتراض نیز خاموش شد.
این روزها خیابان های زاهدان شاهد عبور و مرور متعدد مامو ران انتظامي ،راهنمایی و رانندگی و سایر عوامل برهم زننده آسایش روانی مردم میباشند

Source: https://www.ina-irannews.com

Find more articles in the Archive