Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

ماموران مزدور رژیم یک زن بلوچ را هنگام جمع کردن هیزم به گلوله بستند

2009,04,16

زن بلوچ

پاسداران جمهوری اسلامی یک زن بلوچ را در منطقه مرزی زعمران به گلوله بستند
به گزارش آژانس خبری تفتان، به نقل از روزنامه توار پاسداران رژیم در منطقه زعمران یک زن بلوچ را با ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این خانم بی بی ملوک نام دارد و ھسر ،پیربخش ساکن زامران است بی بی ملوک ھمراہ با دو خانم دیگر برای جمع آوری ھیزم به کوہ می روند که ماموران جمهوری اسلامی بسوی آنها آتش گشوده و وی را به شهادت می رسانند و۔دو نفر که جوانتر بودہ اند از ترس فرار می کنند اما بی بی ملوک ھدف گلوله قرار می گیرد و به شهادت می رسد۔

ماموران اشغالگر وحشی جسد وی را با خود می برند ۔مردم روستا برای گزارش گمشدگی به سراوان می روند اما کسی به حرف آنها گوش نمی کند ۔ بعد از سه روز جسد بی بی ملوک زیر یک درخت توسط یک چوپان پیدا می شود مردم با راهنمایی چوپان جسد را پیدا کردہ و دفن می کنند

Source: http://iranbbb.org/40890.htm

Find more articles in the Archive