news-and-views <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Balochistan Peoples Party:f&ouml;rd&ouml;mer terrord&aring;den i Stockholm som &auml;gde rum fredagen den 7 april.</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;">V&aring;ldet n&aring;dde &auml;ven v&aring;r trygga Stockholm som p&aring; de senare &aring;ren har gjort sig k&auml;nd f&ouml;r trygghetens famn f&ouml;r tusentals m&auml;nniskor fr&aring;n n&auml;ra och fj&auml;rran.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Det &auml;r beklagligt att h&auml;r i hoppets och trygghetens land fruktar b&aring;de v&auml;rds folket och m&auml;nniskor som har flyt d&ouml;den.<br /> <br />V&aring;r f&auml;rgrika och m&aring;ngkulturella lands huvudstad f&ouml;rvandlades till sorgens stad.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Syftet med Terrorattacken &auml;r utan tvekan att ta ifr&aring;n oss tryggheten och skapa r&auml;dsla och mots&auml;ttningar mellan oss alla.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Vi Balocher som har flyt fr&aring;n Iran &auml;r bekanta med statlig terror och f&ouml;rtryck och k&auml;nner till vad Sverige g&aring;r igenom just nu.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Idag k&auml;nner vi samma sorg som &ouml;vriga s&ouml;rjande i landet och visar v&aring;rt varma deltagande i denna gemensamma sorg.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Vi Balocher bosatta i Sverige &auml;r ett integrerade folk i det svenska samh&auml;llet och f&ouml;rd&ouml;mer dagens attack.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Balochistan Peoples Party - Stockholm Kommitt&eacute;</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> 2017-04-08T06:15:52-04:00 Syftet med Terrorattacken är utan tvekan att ta ifrån oss tryggheten och skapa rädsla och motsättningar mellan oss alla. 22368 true 2017-04-08T06:15:52-04:00 "Balochistan Peoples Party" fördömer terrordådet i Stockholm 2017-04-08T06:15:52-04:00 0